logo

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikası

Firmamızın İnsan Kaynakları Politikası; Türk bilişim sektöründe ki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

  • Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak
  • Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
  • Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak,
  • Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak,
  • Böylece firmamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek; başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak.