logo

Danışmanlık Hizmetleri

Provega olarak sahiplendiğimiz markaların Pazarlama Stratejileri ve iş hedeflerini ele alırken amacımız; Güzel işler üretmek değil, markaya rekabet üstünlüğü yaratarak pazar payını artıracak, ticari başarı sağlayacak işler ortaya çıkarmaktır.

İletişim, performans ve marka yönetim hizmetleri alanında stratejik bir bakış açısıyla, müşterinin ve markalarının itibarını ve rekabet gücünü artıracak, kurumsal değişim ve gelişim sürecini destekleyecek iletişim çözümleri yaratma hedefiyle yola çıkan Provega hem kendisi hem de konusunda lider partnerleri ile iletişim dünyasının değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak belirli uzmanlıklara odaklanan iş birimlerini geliştiriyor.

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti

Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)
Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet göstermektedirler. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artmaktadır.
Kurumsal hedeflre optimal şekilde ulaşabilmek için risklerin tespiti, etki analizlerinin yapılması, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi, risk azaltma, transfer gibi önlemlerin tespiti ve tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekmektedir.
Kurumsal risk yönetim bu çalışmaların şirketin tüm öğeleri tarafından benimsenerek yönetilmesi konusunda sistem geliştirir. ICC, şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirmesine destek olan kurumsal risk yönetimi alt yapısının kurulması, yönetim ve denetim sistemlerinin oluşturulması hizmetlerini sunar.

Risk değerlendirme (Risk Rating)

Ayrıca uluslararası risk değerlendirme şirketleri ile yaptığı işbirliği ile şirketler için standart bir değerlendirme metodu sunmaktadır.

Orıvega ile bir rating yaptırabilir hangi konularda ve alanlarda ne orada risk altında olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Risk Yönetimi Konusundaki Hizmetlerimiz;
Risk değerlendirme
Kurumsal Risk Yönetim sistemlerinin kurulması, değerlendirilmesi
İş süreklilik planları
Kriz yönetim planları
Acil eylem plaları
Eğitim