E-Çözümler

İşletmelerin Provega e-çözümler ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye e-Defter, e-Mutabakat gibi uygulamalarını dijital ortama taşımaları hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından büyük önem taşıyor.

e-Fatura

Elektronik ortamda hazırlanan faturaların GİB’e iletilerek kayıt altına alınmasını sağlayın.

e-Arşiv Fatura

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2019tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Müşterilerinize elektronik ortamda fatura keserek fatura maliyetlerinizi azaltın.

e-İrsaliye

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. Müşterilerinize elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek maliyetlerinizi azaltın.