Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, sizi mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için bakın neler yapıyoruz.

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimizde ITIL, PMI, MSF gibi referans metodolojileri kullanıyoruz. Uluslararası standartlardaki danışmanlık hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

BT politikalarının analizi ve oluşturulması
Sistem altyapı analizi ve tasarımları
Çözüm modelinin oluşturulması
İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması
Maliyet analizi (ROI)
Proje savunması ve sunumu
Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği ile amacına ulaşıyor. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz:

Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri
Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, datacenter vb.)
Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri
VDI, Cloud projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek
Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri
Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri
İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve “High Level Design” oluşturmak
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren, orta ve büyük ölçekli müşterilerimiz için kapsamlı bir teknoloji danışmanlığı hizmet portföyüne sahibiz:

Proje Danışmanlığı

Ürün bazlı özel proje danışmanlığı
Müşteri bazlı özel proje danışmanlığı
Otomasyon hizmetleri danışmanlığı
ODM danışmanlığı
Entegrasyon hizmetleri danışmanlığı
Uygulama Danışmanlığı

Orta katman
Masaüstü sanallaştırma
Sunucu sanallaştırma
Veri tabanı danışmanlığı
Sistem Altyapı Danışmanlığı

Sunucu sistemleri
Veri depolama sistemleri
Yedekleme sistemleri
Arşivleme sistemleri
Kullanıcı erişim bileşenleri
Veri Merkezi Danışmanlığı

Fiziksel bileşen analizi
Mantıksal bileşen analizi
Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

İç-dış ağ donanım/yazılım danışmanlığı
Güvenlik donanım/yazılım danışmanlığı
Politika oluşturma danışmanlığı
BT İşletme Modeli Danışmanlığı

Personel yetkinlik politikaları
Eğitim hizmetleri
BT işletme süreçleri